ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

6ΑΔΣ4653Π4-ΜΧΨ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΑΔΣ4653Π4-ΜΧΨ

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

100015966

467195

Έγκριση μετακίνησης εντός έδρας κου Χ. Μακρή στις 04/10/2021.

30/09/2021 14:56:26

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *