ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

9Β1Β465Θ1Ε-ΙΡ1

https://diavgeia.gov.gr/doc/9Β1Β465Θ1Ε-ΙΡ1

30/09/2021 03:00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)

100012982

Θ1450/30.09.2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΠΡΟΙΣΤ ΤΜ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ρ_Φ ΚΑΙ ΗΧΟΛΗΨΙΑΣ

30/09/2021 16:06:28

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *