ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ψ8Χ5469Η2Γ-ΙΑΕ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ8Χ5469Η2Γ-ΙΑΕ

30/09/2021 03:00:00

5Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

99221503

Δ1/81970

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΓΚΟΥΝΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΓΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ

30/09/2021 14:56:03

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *