ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

9ΟΖΑΩΞΡ-ΔΘ2

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΟΖΑΩΞΡ-ΔΘ2

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

6231

15710

Νέα παράταση των συμβάσεων έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ για την αντιμετώπιση της άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας εξ ́ εξαιτίας της διασποράς του κορονοϊού COVID, σύμφωνα με την παρ.2 άρθρου 74 του Ν.4745/2020 στον Δήμο Παιονίας έως 31-12-2021

30/09/2021 14:55:39

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *