ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

9ΕΒΒ7Λ7-ΨΓ5

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΕΒΒ7Λ7-ΨΓ5

30/09/2021 03:00:00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

5002

2107

Τροποποίηση της υπ. αρ. 2625/2020(ΑΔΑ:ΩΔΧ27Λ7-46Ζ) ως προς την κατάργηση δρομολογίου με α/α 127 μεταφοράς μαθητών της Π.Ε.Δυτ. Αττικής.

30/09/2021 14:55:06

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *