ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

9ΣΞΟΩΗΖ-ΙΜ9

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΣΞΟΩΗΖ-ΙΜ9

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

6323

20330

Ανάθεση σε δικηγόρο παράστασης ως πληρεξουσίου δικηγόρου του Δήμου Ωραιοκάστρου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας

30/09/2021 14:55:03

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *