ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

9ΓΝΥΩ9Θ-69Λ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΓΝΥΩ9Θ-69Λ

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

6072

18390/2021

Απόφαση παράτασης υφιστάμενων συμβάσεων 15 ατόμων

30/09/2021 14:54:57

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *