ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ψ9ΣΝ469Η2Γ-Α29

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ9ΣΝ469Η2Γ-Α29

30/09/2021 03:00:00

5Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

99221503

Δ1/81117

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΜΠΟΥΓΑΤΣΑ ΒΑΪΑΣ

30/09/2021 14:54:33

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *