ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

9ΦΧΒ46ΜΤΛΗ-Μ9Τ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΦΧΒ46ΜΤΛΗ-Μ9Τ

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

100054501

7553

Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης εκπαιδευτικών, κλάδων Β/θμιας Εκπ/σης ως προσωρινών αναπληρωτών, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ» για το διδακτικό έτος 2021-2022

30/09/2021 14:54:15

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *