ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

9ΞΖΗ46ΜΤΛΗ-211

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΞΖΗ46ΜΤΛΗ-211

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

100054501

Φ.11.1/12533/28.09.2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

30/09/2021 14:53:05

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *