ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΨΚΝΦ46ΜΤΛΗ-ΒΦΤ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΚΝΦ46ΜΤΛΗ-ΒΦΤ

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

100054501

8916

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Χορήγησης Μισθολογικού Κλιμακίου

30/09/2021 14:53:01

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *