ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

6ΛΙΤ469Η2Γ-3Β5

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΛΙΤ469Η2Γ-3Β5

30/09/2021 03:00:00

5Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

99221503

Δ1/81567

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΧΟΛΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΓΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ

30/09/2021 14:53:00

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *