ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

6Ζ9ΣΩΚΦ-ΜΒΗ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6Ζ9ΣΩΚΦ-ΜΒΗ

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

6206

1875/29-9-2021

Πρόσληψη ενός (1) Ιατρού ειδικότητας Παθολογίας με σύμβαση μίσθωσης έργου.

30/09/2021 14:52:17

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *