ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

621Λ7Λ7-1ΥΦ

https://diavgeia.gov.gr/doc/621Λ7Λ7-1ΥΦ

30/09/2021 03:00:00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

5002

2106

Εισήγηση περί τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Δυτ. Αττικής.

30/09/2021 14:51:53

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *