ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

9ΩΔΣΟΕ2Η-ΙΔ1

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΩΔΣΟΕ2Η-ΙΔ1

30/09/2021 03:00:00

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

51729

247/2021

΄Εγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού και έγκριση κατακύρωσης
δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του σχολικού
κυλικείου του 13ου Γυμνασίου -17ου ΓΕΛ Θεσσαλονίκης στην πλειοδότη κα.
Μπουτακίδου Δέσποινα

30/09/2021 14:51:24

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *