ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

9Κ0ΙΩΚ3-2Χ0

https://diavgeia.gov.gr/doc/9Κ0ΙΩΚ3-2Χ0

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

6211

24617

Απόφαση Δημάρχου πρόσληψης εφτά (7) ατόμων στο Δήμο Νέας Σμύρνης, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, πλήρους απασχόλησης και ειδικότητα ΥΕ Οδοκαθαριστές και ασκούντες συναφή επαγγέλματα, στα πλαίσια προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του δημόσιου τομέα και σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ.

30/09/2021 14:51:08

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *