ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

94ΨΨ46ΜΤΛΗ-8ΥΤ

https://diavgeia.gov.gr/doc/94ΨΨ46ΜΤΛΗ-8ΥΤ

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

100054501

7113

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ

30/09/2021 14:51:03

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *