ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ω3ΩΞΩΨ9-1ΑΖ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω3ΩΞΩΨ9-1ΑΖ

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

6026

53515

Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδος αποζημίωσης με δικαιούχο το Δήμο Αμαρουσίου από μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμαγια την ιδιοκτησία με κ.α. 0408014 στο Ο.Τ. 1173, της περιοχής «Κάτω Σωρός – Τύμβος – Μαρμαράδικα» του Δήμου Αμαρουσίου. (υπόθεση ΚΛΑΠΑΚΗ)

30/09/2021 14:50:33

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *