ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

6Τ564653Π4-ΞΟΡ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6Τ564653Π4-ΞΟΡ

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

100015966

466550

Ορισμός Επιβλέποντα του έργου «Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών ανάλυσης αρχαίου DNA στη σύγχρονη διεπιστημονική μελέτη και ανάδειξη του αρχαίου κορινθιακού αποικισμού. Το παράδειγμα της Αρχαίας Αμβρακίας και της Αρχαίας Τενέας ως επιδεικτικές εγκαταστάσεις», της Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων της ΣΑΕ 114/1 “Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» – «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» – «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»”, το οποίο εκτελείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από τη Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.

30/09/2021 14:50:26

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *