ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

6Σ0ΘΩΡ8-3Δ1

https://diavgeia.gov.gr/doc/6Σ0ΘΩΡ8-3Δ1

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

6118

11778

Συγκρότηση συνεργείου που θα απασχοληθεί υπερωριακά από 1-10-2021 έως 31-10-2021 για την αντιμετώπιση των έκτακτων ή επειγουσών αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου μας καθώς και αυτές που απορρέουν από την λειτουργία ορισμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων Δ/νση Τεχνικων Υπηρεσιων.

30/09/2021 14:49:50

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *