ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

9ΦΧ046ΜΤΛΗ-ΩΔΚ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΦΧ046ΜΤΛΗ-ΩΔΚ

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

100054501

7551

Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας σε Σχολικές Μονάδες της Δ.Δ.Ε. Ν. Άρτας για το διδακτικό έτος 2021-2022

30/09/2021 14:49:44

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *