ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

6ΖΝΡΩ6Σ-Ξ0Τ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΖΝΡΩ6Σ-Ξ0Τ

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

6010

85/2021

Έγκριση πρακτικού Ι της προμήθειας με τίτλο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ 1.200 m3/ ημέρα ΕΚΑΣΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ 350 m3/ ημέρα ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

30/09/2021 14:49:40

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *