ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

6Η2Υ469Η2Γ-ΧΒ4

https://diavgeia.gov.gr/doc/6Η2Υ469Η2Γ-ΧΒ4

30/09/2021 03:00:00

5Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

99221503

Δ1/82456

ΚΑΛΥΨΗ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΑΠΟ ΙΥΥ ΣΑΣΩΝ ΙΣΑΑΚ

30/09/2021 14:49:37

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *