ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ψ7ΠΘ7ΛΗ-ΥΛ1

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ7ΠΘ7ΛΗ-ΥΛ1

30/09/2021 03:00:00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

5013

215858/1082

“Χορήγηση άδειας λειηοσργίας Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησηςς Παιδιών (ΚΔΑΠ), στην BLISS CONFERENCES EVENTS DMC IKE – ΚΔΑΠ ΜΑΝΤΟΥΔΙ”

30/09/2021 14:49:32

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *