ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

9Υ2Ε46ΜΤΛΗ-2ΔΙ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9Υ2Ε46ΜΤΛΗ-2ΔΙ

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

100054501

20738

Τοποθέτηση προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών πλήρους ωραρίου για το διδακτικό έτος 2021-2022

30/09/2021 14:49:18

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *