ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΨΞΟ94653Π4-ΧΗΔ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΞΟ94653Π4-ΧΗΔ

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

100015966

458220

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Μισθολογικής Κατάταξης υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ. με το Ν.4354/2015 του έργου «Κατασκευή αποχέτευσης και ΕΛΛ της Τ.Κ. Αθύρων του Δήμου Πέλλας»

30/09/2021 14:49:16

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *