ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

6ΝΤΣ469Η2Γ-Ξ4Χ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΝΤΣ469Η2Γ-Ξ4Χ

30/09/2021 03:00:00

5Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

99221503

Δ1/80663

ΚΑΛΥΨΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

30/09/2021 14:48:25

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *