ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ψ63Ψ4653Π4-ΚΟΧ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ63Ψ4653Π4-ΚΟΧ

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

100015966

467518

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/Φ26/373162/04-08-2021 (ΑΔΑ: 6ΟΘ44653Π4-ΙΦΥ) απόφασης ορισμού επιβλεπόντων για τις εργασίες συντήρησης της Πράξης «Συντήρηση και ανάδειξη του Αρχαϊκού Ναού Απόλλωνος στην Αρχαία θεσσαλική πόλη της Μητρόπολης Καρδίτσας, Περιφέρειας Θεσσαλίας», με κωδικό ΟΠΣ 5069597 απολογιστικά και με αυτεπιστασία από τη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων.

30/09/2021 14:48:23

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *