ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

6Ο4Σ46ΜΤΛΗ-1ΙΠ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6Ο4Σ46ΜΤΛΗ-1ΙΠ

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

100054501

7953

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΔΕ

30/09/2021 14:48:04

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *