ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

61ΧΤΩΛΙ-ΤΒ9

https://diavgeia.gov.gr/doc/61ΧΤΩΛΙ-ΤΒ9

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

6173

29972

ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ 30-09-2021 ΑΓΡΙΝΙΟ-

30/09/2021 14:47:07

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *