ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

6ΠΒ946ΜΤΛΚ-Ι2Ε

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΠΒ946ΜΤΛΚ-Ι2Ε

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

100054498

73476

Oρισμός αναπληρωτή Προϊσταμένου Τμήματος

30/09/2021 14:47:05

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *