ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

95ΨΔΩ0Ο-ΟΡΩ

https://diavgeia.gov.gr/doc/95ΨΔΩ0Ο-ΟΡΩ

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΡΗΤΗΣ)

6325

93633

Απόφαση Αντιδημάρχου για Διάθεση ωρών υπερωριακής εργασίας σε υπαλλήλους της Δ/νσης Συντήρησης και Αυτεπιστασίας

30/09/2021 14:47:04

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *