ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

61ΧΕ469Η2Γ-ΖΜ2

https://diavgeia.gov.gr/doc/61ΧΕ469Η2Γ-ΖΜ2

30/09/2021 03:00:00

5Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

99221503

Δ1/80652

ΚΑΛΥΨΗ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

30/09/2021 14:46:54

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *