ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ψ714ΟΡ1Φ-9ΦΦ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ714ΟΡ1Φ-9ΦΦ

30/09/2021 03:00:00

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

50202

143327

Χορήγηση ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ αξιοποίησης υδατικών πόρων (ανόρυξη γεώτρησης) για αρδευτική χρήση στην ΡΑΦΑΗΛΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ, στη θέση «ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΟ-ΨΑΡΡΟΚΑΤΟΥΝΙΑ», της Τ.Κ. ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ, της Δ.Ε. ΒΟΙΩΝ, του Δήμου ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ, Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ.

30/09/2021 14:46:19

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *