ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

6ΞΝΥ469Η26-ΠΗ7

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΞΝΥ469Η26-ΠΗ7

30/09/2021 03:00:00

ΔΥΠΕ Α’ ΑΤΤΙΚΗΣ

99221492

43004

Απόφαση ανάδειξης «Προσωρινών Αναδόχων» για την «Προμήθεια διάφορου υγειονομικού υλικού, ετήσιας κάλυψης, για όλες τις Δομές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας».

30/09/2021 14:45:44

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *