ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

6Ν8ΤΟΡ1Υ-ΛΑ5

https://diavgeia.gov.gr/doc/6Ν8ΤΟΡ1Υ-ΛΑ5

30/09/2021 03:00:00

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

50205

223582

Παρέκκλιση από τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις για την ανέγερση αγροτικής αποθήκης, ιδιοκτησίας ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ, σύμφωνα με το άρθρο 2 του από 24-5-85 Π.Δ/τος (ΦΕΚ 270/Δ΄/1985), στα τμήματα των αγροτεμαχίων με αριθμό 82 & 83, με στοιχεία Α’-Β’-Γ-Δ-Α’, συνολικού εμβαδού 14.700 τ.μ.(7.350,00 τ.μ. + 7.350,00 τ.μ. – εμβαδόν υλοποίησης ορίων), που βρίσκονται στην εκτός σχεδίου περιοχή του αγροκτήματος Πατρίδας της Δ.Ε. Δοβρά του Δήμου Βέροιας Π.Ε. Ημαθίας

30/09/2021 14:45:14

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *