ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΩΔΞΞΩ9Υ-Θ19

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΔΞΞΩ9Υ-Θ19

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

6073

6536

Απ.167-21 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΠΑΓΚΡΑΤΣΑ 01-10-2021

30/09/2021 14:45:02

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *