ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

6Φ04ΟΡ1Θ-ΨΦ5

https://diavgeia.gov.gr/doc/6Φ04ΟΡ1Θ-ΨΦ5

30/09/2021 03:00:00

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ

50204

8160

Έλεγχος της από 29/07/2021 Ειδικής Διοικητικής Προσφυγής

30/09/2021 14:44:40

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *