ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΨΔΒΩ46ΜΤΛΗ-7Χ8

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΔΒΩ46ΜΤΛΗ-7Χ8

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

100054501

Φ.11.3/7524

Ορισμός αναπληρώτριας του Προϊσταμένου του Κέντρου Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) Πρέβεζας

30/09/2021 14:44:33

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *