ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

6ΙΘΞ469ΗΕΝ-1ΩΩ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΙΘΞ469ΗΕΝ-1ΩΩ

30/09/2021 03:00:00

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99221006

2563/30-09-2021

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΕ

30/09/2021 14:44:15

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *