ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΩΔ54469Β7Ξ-4Ν9

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΔ54469Β7Ξ-4Ν9

30/09/2021 03:00:00

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

99206913

42887

Απόφαση Εγκρισης Μετακίνησης, Έτους (2021)

30/09/2021 14:44:14

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *