ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

61ΘΙ465ΧΘΞ-ΗΨΚ

https://diavgeia.gov.gr/doc/61ΘΙ465ΧΘΞ-ΗΨΚ

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

100025905

265232/Σ.58564 Σχετ. Aρ. Πρωτ.: 255349, 221279, Τ.Α.Ε.Φ.Κ. 6686 Π.Ε. (2020), 6685 Π.Ε. (2020)

ΑΔΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΤΟΥ Τ.Α.Ε.Φ.Κ.-Α.Α.
(με χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής). Για την επισκευή διώροφου κτηρίου με ημι-υπόγειο, με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα και χρήση κατοικία, από τις συνιδιοκτήτριες Λεριώτη Χαρίκλεια του Στάμου και Λεριώτη Χαρίκλεια-Χιρόκο του Μασάο.
(Αριθ. Άδειας: 877/ΠΥΡ. 2018/Τ.Α.Ε.Φ.Κ.-Α.Α.)

30/09/2021 14:43:49

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *