ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΨΕΓΨΟΡΘΟ-9Ν1

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΕΓΨΟΡΘΟ-9Ν1

30/09/2021 03:00:00

ΚΥΑΔΑ (ΙΔΡΥΜΑ ΑΣΤΕΓΩΝ) Ν.Π.Δ.Δ

50389

7774/30-09-2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΚΥΑΔΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ COVID-19 ΕΩΣ 31-12-2021

30/09/2021 14:43:42

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *