ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΩΜΤ9ΩΞΦ-ΝΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΜΤ9ΩΞΦ-ΝΟΣ

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

6240

4649/191/30-9-2021

Ορισμός προϊσταμένων Τμημάτων

30/09/2021 14:43:37

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *