ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

9ΛΩΓ4690Β2-ΑΡΩ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΛΩΓ4690Β2-ΑΡΩ

30/09/2021 03:00:00

ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

99221919

11390

ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΩΡΛ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

30/09/2021 14:43:00

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *