ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΨΒΙΠΩΛΙ-9ΝΖ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΒΙΠΩΛΙ-9ΝΖ

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

6173

29971

ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ 30-09-2021 ΙΩΑΝΝΙΝΑ-

30/09/2021 14:42:59

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *