ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΨΑΘΠ46ΜΤΛΗ-Δ91

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΑΘΠ46ΜΤΛΗ-Δ91

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

100054501

Ν.2.8/2119/30-09-2021

Τοποθέτηση προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ06-ΑΓΓΛΙΚΗΣ μειωμένου ωραρίου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας στην προσχολική εκπαίδευση» με κωδικό ΟΠΣ 5131891 σχ.έτους 2021-2022 (Β ΦΑΣΗ) της ΔΠΕ Φωκίδας

30/09/2021 14:42:39

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *