ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΨΓΞΥ4690ΒΓ-20Υ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΓΞΥ4690ΒΓ-20Υ

30/09/2021 03:00:00

ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

99221911

21631/30-09-2021

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΣ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

30/09/2021 14:42:39

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *