ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

9ΙΩ54653Π4-Ι1Ξ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΙΩ54653Π4-Ι1Ξ

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

100015966

459808

ΔΙΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΛ. ΜΠΑΙΚΟΥΣΗ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

30/09/2021 14:42:30

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *