ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ψ33ΕΩ-ΥΓ8

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ33ΕΩ-ΥΓ8

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

5

50192

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

30/09/2021 14:42:16

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *